WarningCallback

GridJsWorkbook.WarningCallback property

Hämtar eller ställer in varningsåteruppringning för importfil.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

Se även