GridLoadFormat

GridLoadFormat enumeration

Representerar laddningsfilformatet.

public enum GridLoadFormat

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Representerar att känna igen formatet automatiskt.
Csv1Representerar en textfil med kommaseparerade värden (CSV).
Xlsx6Representerar Office Open XML-kalkylarkML-arbetsbok eller mall, med eller utan makron.
Tsv11Representerar TSV-fil (tabavgränsad värdefil).
TabDelimited11Representerar tabbseparerad textfil, samma sak somTsv .
Html12Representerar html-fil.
MHtml13Representerar mhtml-fil.
Ods14Representerar Open Document Sheet (ODS)-fil.
Excel97To20035Representerar Excel97-2003 xls-fil.
SpreadsheetML15Representerar Excel 2003 xml-fil.
Xlsb16Representerar xlsb-fil.
Numbers56Representerar nummerfil.
Fods59Representerar OpenDocument Flat XML Spreadsheet (.fods) filformat.
Sxc60Representerar filformatet StarOffice Calc Spreadsheet (.sxc).
Unknown255Representerar okänt format, kan inte laddas.

Se även