GridLoadFormat

GridLoadFormat enumeration

Representerar laddningsfilformatet.

public enum GridLoadFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Representerar att känna igen formatet automatiskt.
Csv 1 Representerar en textfil med kommaseparerade värden (CSV).
Xlsx 6 Representerar Office Open XML-kalkylarkML-arbetsbok eller mall, med eller utan makron.
Tsv 11 Representerar TSV-fil (tabavgränsad värdefil).
TabDelimited 11 Representerar tabbseparerad textfil, samma sak somTsv .
Html 12 Representerar html-fil.
MHtml 13 Representerar mhtml-fil.
Ods 14 Representerar Open Document Sheet (ODS)-fil.
Excel97To2003 5 Representerar Excel97-2003 xls-fil.
SpreadsheetML 15 Representerar Excel 2003 xml-fil.
Xlsb 16 Representerar xlsb-fil.
Numbers 56 Representerar nummerfil.
Fods 59 Representerar OpenDocument Flat XML Spreadsheet (.fods) filformat.
Sxc 60 Representerar filformatet StarOffice Calc Spreadsheet (.sxc).
Unknown 255 Representerar okänt format, kan inte laddas.

Se även