GridReferredArea

GridReferredArea class

Representerar ett refererat område med formeln.

public class GridReferredArea

Egenskaper

namnBeskrivning
EndColumn { get; }Slutkolumnen för området.
EndRow { get; }Den sista raden av området.
ExternalFileName { get; }this.KeepedRels = source.KeepedRels;
IsArea { get; }Indikerar om detta är ett område.
IsExternalLink { get; }Indikerar om detta är en extern länk.
SheetName { get; }Indikerar vilket ark detta är i
StartColumn { get; }Startkolumnen för området.
StartRow { get; }Startraden för området.

Metoder

namnBeskrivning
GetValue(int, int)Får cellvärde med given offset från det övre vänstra området i detta område.
GetValues()Får cellvärden i detta område.

Se även