StartRow

GridReferredArea.StartRow property

Startraden för området.

public int StartRow { get; }

Se även