Aspose.Cells.GridWeb.Design

Namnutrymmet för grundläggande designer representerade klasser av GridWeb.

Klasser

Klass Beskrivning
DesignParameters Endast internt använd.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
DesignCmd Endast internt använd.