Aspose.Cells.GridWeb.Design

Namnutrymmet för grundläggande designer representerade klasser av GridWeb.

Klasser

KlassBeskrivning
DesignParametersEndast internt använd.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
DesignCmdEndast internt använd.