BorderCollapseType

BorderCollapseType enumeration

Komprimeringstyp för en tabells kantobjekt.

public enum BorderCollapseType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NotSet 0 Ej inställd.
Collapse 1 Kollapserad.
Separate 2 Separerad.

Se även