CellEventArgs

CellEventArgs class

Tillhandahåller data för cellhändelser.

public class CellEventArgs : EventArgs

Konstruktörer

namn Beskrivning
CellEventArgs() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Argument { get; } Argumentet för händelsen.
Cell { get; } Cellen.

Metoder

namn Beskrivning
ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även