CustomCommandButtonType

CustomCommandButtonType enumeration

Representerar typen av ett anpassat kommando.

public enum CustomCommandButtonType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CommandButton 0 Det anpassade kommandot renderas som en kommandoknapp i kommandofältet.
ContextMenuItem 1 Det anpassade kommandot renderas som ett snabbmenyalternativ.

Se även