RotationAngle

GridTableItemStyle.RotationAngle property

Hämtar eller ställer in rotationsattribut.

public short RotationAngle { get; set; }

Anmärkningar

0: Ej roterad.

255: Topp till botten.

-90: Nedåt.

90: Uppåt.

Du kan ställa in 255 eller ett värde från -90 till 90.

Se även