GridTableStyle

GridTableStyle class

Ärvt från System.Web.UI.WebControls.TableStyle. Representerar stilen för en webbtabell. Se .NET SDK-dokumentet om System.Web.UI.WebControls.TableStyle för ytterligare information.

public class GridTableStyle : TableStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
GridTableStyle() Standardkonstruktor.

Egenskaper

namn Beskrivning
override BackImageUrl { get; set; } Bakgrundsbildens url.
BorderCollapse { get; set; } Anger funktionen för kantkollaps.
BottomBorderStyle { get; set; } Anger stilen för tabellens nedre kant.
override CellPadding { get; set; } Returnerar alltid -1.
override CellSpacing { get; set; } Returnerar alltid -1.
override GridLines { get; set; } Rutnätslinjer.
override HorizontalAlign { get; set; } Horisontell align.
LayoutFixed { get; set; } Anger om tabellens layout är fixerad (inte utökas automatiskt när den innehåller stora objekt).
LeftBorderStyle { get; set; } Anger stilen för tabellens vänstra kant.
RightBorderStyle { get; set; } Anger stilen för tabellens högra kant.
TopBorderStyle { get; set; } Anger stilen för tabellens övre kant.

Metoder

namn Beskrivning
override AddAttributesToRender(HtmlTextWriter, WebControl) Endast intern användning. Anrop inte denna metod direkt.
override CopyFrom(Style) Kopierar från ett annat stilobjekt.
override MergeWith(Style) Slås samman med ett annat stilobjekt.

Se även