GridWebForm

GridWebForm class

GridWebForm-kontroll. Det fungerar med GridWeb-kontrollen. Ställ in egenskapen GridWebControl för den innan du kör den.

public class GridWebForm : WebControl, INamingContainer, IPostBackDataHandler, IPostBackEventHandler

Konstruktörer

namn Beskrivning
GridWebForm() Standardkonstruktor.

Egenskaper

namn Beskrivning
EditMode { get; set; } Hämtar eller ställer in redigeringsläget för GridWebForm-kontrollen.
EnableCreateCustomButtomForGridWeb { get; set; } Hämtar eller ställer in om en växlingsknapp ska skapas i GridWeb-kontrollens kommandofält.
FormName { get; set; } Hämtar eller ställer in formulärets namn.
GridWebControl { get; set; } Hämtar eller ställer in den länkade GridWeb-kontrollen.
override Height { get; set; } Hämtar eller ställer in höjden på kontrollen.
LineNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in det aktuella postradnumret för arket.
override Visible { get; set; } Hämtar eller ställer in om formulärkontrollen ska visas. Denna egenskap styrs av själva kontrollen. Ändra det inte manuellt.
override Width { get; set; } Hämtar eller ställer in bredden på kontrollen.

Metoder

namn Beskrivning
HideForm() Döljer formuläret och visar GridWeb-kontrollen.
LoadPostData(string, NameValueCollection) Endast internt använd.
RaisePostBackEvent(string) Endast internt använd.
RaisePostDataChangedEvent() Endast internt använd.
ShowForm() Döljer GridWeb-kontrollen och visar GridWebForm-kontrollen.

Se även