License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namn Beskrivning
License() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
SetLicense(Stream) Licensierar komponenten.
SetLicense(string) Licensierar komponenten.

Se även