SetLicense

SetLicense(Stream)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream En stream som innehåller licensen.

Anmärkningar

Använd den här metoden för att ladda en licens från en stream.

Exempel

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense(myStream);


[Visual Basic]

Dim license as License = new License
license.SetLicense(myStream)

Se även


SetLicense(string)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(string licenseName)

Anmärkningar

Försöker hitta licensen på följande platser:

  1. Explicit väg.

  2. Mappen som innehåller Aspose-komponentsammansättningen.

  3. Mappen som innehåller klientens anropssammansättning.

  4. Mappen som innehåller posten (start) assembly.

  5. En inbäddad resurs i klientens anropssammansättning.

**Notera:**På .NET Compact Framework försöker du hitta licensen endast på dessa platser:

  1. Explicit väg.

  2. En inbäddad resurs i klientens anropssammansättning.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att hitta en licensfil med namnet MyLicense.lic i mappen som innehåller komponenten, i mappen som innehåller den anropande assembly, i mappen och sedan entry i mappen de inbäddade resurserna för den anropande församlingen. Kan vara ett fullständigt eller kort filnamn eller namn på en inbäddad resurs. Använd en tom sträng för att växla till utvärderingsläge.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As License = New License
license.SetLicense("MyLicense.lic")

Se även