PresetStyle

PresetStyle enumeration

Representerar den förinställda stilen eller en GridWeb-kontroll. Vi tillhandahåller överlägset 7 förinställda stilar.

public enum PresetStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Standard 0 Standard stil, silver
Colorful1 1 Rose
Colorful2 2 Blå
Professional1 3 Cyan
Professional2 4 Cyan igen
Traditional1 5 Mörk
Traditional2 6 Grå
Custom 7 Använd din anpassade stil

Se även