RowColumnEventArgs

RowColumnEventArgs class

Tillhandahåller data för rad-/kolumnhändelser.

public class RowColumnEventArgs : EventArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
Argument { get; } Argumentet för händelsen.
IsCancel { get; } ska vi avbryta operationen.
Num { get; } Rad- eller kolumnnumret börjar från noll.
Type { get; } Rad- eller kolumntypen.

Metoder

namn Beskrivning
RejectOperation() Anropa den här metoden i RowDeleting/ColumnDeleting-händelsehanterare för att avbryta borttagningsoperationerna.

Se även