RowColumnType

RowColumnType enumeration

Representerar rad-/kolumntypen för rad-/kolumnhändelserna.

public enum RowColumnType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Row 0 Radtyp.
Column 1 Kolumntyp.

Se även