SessionMode

SessionMode enumeration

Representerar sessionsläget för rutnätet.

public enum SessionMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Session 0 Använder systemsessionen för att lagra/återställa rutnätets arkdata automatiskt.
ViewState 1 Använder sidans vyläge för att lagra/återställa rutnätets arkdata automatiskt.
Custom 2 Använder händelsen LoadCustomData för att ladda rutnätets arkdata manuellt. Och använder händelsen SheetDataUpdated för att spara rutnätets arkdata.
File 3 Använder systemfilen för att lagra/återställa rutnätets arkdata automatiskt, användaren måste ställa in SessionStorePath för att ange filkatalogen.

Se även