SetBorderPosition

SetBorderPosition enumeration

Representerar kantpositionen som ska ställas in för ett cellområde.

public enum SetBorderPosition

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Top 0 Övre kant
Bottom 1 Nedre kant
Left 2 Vänster kant
Right 3 Höger kant
HorizontalMiddle 4 Nedre kant
VerticalMiddle 5 Horisontella Mellangränser
Outline 6 VerticalMiddle borders
Cross 7 Cross borders
None 8 Inga gränser

Exempel

[C#]
	GridWeb1.WebWorksheets[0].Cells.SetBorders(0, 0, 5, 8, SetBorderPosition.Outline, borderStyle1);

[VB]
	GridWeb1.WebWorksheets(0).Cells.SetBorders(0, 0, 5, 8, SetBorderPosition.Outline, borderStyle1)

Se även