ValidationType

ValidationType enumeration

Representerar valideringstyp på kundsidan. AnyValue representerar ingen validering.

public enum ValidationType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
AnyValue 0 Valfri värdevalideringstyp.
DropDownList 1 Visa rullgardinslista.
List 2 Listvalideringstyp.
FreeList 3 Verifieringstyp för gratis lista.
CustomExpression 4 Anpassad valideringstyp, med reguljärt uttryck.
Boolean 5 TRUE eller FALSE
Number 6 Tal ( heltal eller dubbelt ).
Integer 7 Heltal
Date 8 Datum åååå-MM-dd
DateTime 9 DateTime (åååå-MM-dd eller åååå-MM-dd hh:mm:ss).
Time 10 Tid (hh:mm:ss).
TextLength 11 textlength
CustomString 12 customstr
CustomFunction 13 Validering av anpassad javascript-funktion.
CustomServerFunction 14 Anpassad funktionsvalidering på serversidan.
CheckBox 15 Visa cellen som en kryssruta. Och värdet på cellen är True of False.

Se även