ValidationType

ValidationType enumeration

Representerar valideringstyp på kundsidan. AnyValue representerar ingen validering.

public enum ValidationType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
AnyValue0Valfri värdevalideringstyp.
DropDownList1Visa rullgardinslista.
List2Listvalideringstyp.
FreeList3Verifieringstyp för gratis lista.
CustomExpression4Anpassad valideringstyp, med reguljärt uttryck.
Boolean5TRUE eller FALSE
Number6Tal ( heltal eller dubbelt ).
Integer7Heltal
Date8Datum åååå-MM-dd
DateTime9DateTime (åååå-MM-dd eller åååå-MM-dd hh:mm:ss).
Time10Tid (hh:mm:ss).
TextLength11textlength
CustomString12customstr
CustomFunction13Validering av anpassad javascript-funktion.
CustomServerFunction14Anpassad funktionsvalidering på serversidan.
CheckBox15Visa cellen som en kryssruta. Och värdet på cellen är True of False.

Se även