ViewerStyleTemplate

ViewerStyleTemplate class

ViewerStyleMall.

public class ViewerStyleTemplate : Control

Konstruktörer

namn Beskrivning
ViewerStyleTemplate() Standardkonstruktor.

Egenskaper

namn Beskrivning
ActiveCellBgColor { get; set; } Anger bakgrundsfärgen för den aktiva cellen.
ActiveCellColor { get; set; } Anger färgen på den aktiva cellen.
ActiveHeaderBgColor { get; set; } Anger bakgrundsfärgen för den aktiva rad-/kolumnhuvudet.
ActiveHeaderColor { get; set; } Anger färgen på den aktiva rad-/kolumnhuvudet.
ActiveTabStyle { get; set; }
BottomTableStyle { get; set; }
DefaultGridLineColor { get; set; }
FrameTableStyle { get; set; }
HeaderBarHeight { get; set; }
HeaderBarStyle { get; set; }
HeaderBarTableStyle { get; set; }
HeaderBarWidth { get; set; }
ScrollBarArrowColor { get; set; }
ScrollBarBaseColor { get; set; }
SelectCellBgColor { get; set; } Anger bakgrundsfärgen för de markerade cellerna i flervalsområdet.
SelectCellColor { get; set; } Anger färgen på de markerade cellerna i flervalsområdet.
TabStyle { get; set; }
ViewTableStyle { get; set; }

Metoder

namn Beskrivning
GetStylesFromControl(MainWeb)
LoadPresetStyle(PresetStyle) Ladda en förinställd stil.
ParseFromFile(string)
ParseFromString(string)
PersistToFile(string)
PersistToString()
SetStylesForControl(MainWeb)
static Tridione() Endast internt använd.

Se även