WorksheetDesign

WorksheetDesign class

Ärvt från WebWorksheet. Används endast under designtid.

public class WorksheetDesign : WebWorksheet

Konstruktörer

namn Beskrivning
WorksheetDesign() Standardkonstruktor.
WorksheetDesign(MainWeb, GridWorksheet)

Se även