Aspose.Cells.Markup

Innehåller alla klasser av smarta taggar.

Klasser

KlassBeskrivning
CustomXmlPartRepresenterar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
CustomXmlPartCollectionRepresenterar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
SmartTagRepresenterar en smart tagg.
SmartTagCollectionRepresenterar alla smarta taggar i cellen.
SmartTagOptionsRepresenterar alternativen för den smarta taggen.
SmartTagPropertyRepresenterar egenskapen för cellsmarta taggen.
SmartTagPropertyCollectionRepresenterar alla egenskaper för cellsmarta taggar.
SmartTagSettingRepresenterar allaSmartTagCollection objekt i kalkylbladet.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
SmartTagShowTypeRepresenterar showtypen för den smarta taggen.