Aspose.Cells.Markup

Innehåller alla klasser av smarta taggar.

Klasser

Klass Beskrivning
CustomXmlPart Representerar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
CustomXmlPartCollection Representerar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
SmartTag Representerar en smart tagg.
SmartTagCollection Representerar alla smarta taggar i cellen.
SmartTagOptions Representerar alternativen för den smarta taggen.
SmartTagProperty Representerar egenskapen för cellsmarta taggen.
SmartTagPropertyCollection Representerar alla egenskaper för cellsmarta taggar.
SmartTagSetting Representerar allaSmartTagCollection objekt i kalkylbladet.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
SmartTagShowType Representerar showtypen för den smarta taggen.