CustomXmlPart

CustomXmlPart class

Representerar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).

public class CustomXmlPart

Egenskaper

namn Beskrivning
Data { get; set; } Hämtar eller ställer in XML-innehållet för denna anpassade XML-datalagringsdel.
ID { get; set; } Hämtar och ställer in ID för den anpassade xml-delen.
SchemaData { get; set; } Hämtar eller ställer in XML-innehållet för denna anpassade XML-schemadatalagringsdel.

Se även