Add

CustomXmlPartCollection.Add method

Lägger till ett objekt i samlingen.

public int Add(byte[] data, byte[] shemaData)
Parameter Typ Beskrivning
data Byte[] XML-innehållet i denna anpassade XML-datalagringsdel.
shemaData Byte[] Uppsättningen XML-scheman som är associerade med den här anpassade XML-delen.

Se även