SelectByID

CustomXmlPartCollection.SelectByID method

Hämtar ett objekt med id.

public CustomXmlPart SelectByID(string id)
Parameter Typ Beskrivning
id String Innehåller GUID för den anpassade XML-delen.

Se även