SmartTag

SmartTag class

Representerar en smart tagg.

public class SmartTag

Egenskaper

namn Beskrivning
Deleted { get; set; } Indikerar om smarttaggen har tagits bort.
Name { get; } Hämtar namnet på den smarta taggen.
Properties { get; set; } Hämtar och ställer in egenskaperna för den smarta taggen.
Uri { get; } Hämtar namnutrymmes-URI för smarttaggen.

Metoder

namn Beskrivning
SetLink(string, string) Ändra namnet och namnutrymmets URI för smarttaggen.

Se även