SetLink

Ändra namnet och namnutrymmets URI för smarttaggen.

public void SetLink(string uri, string name)
Parameter Typ Beskrivning
uri String Namnutrymmets URI för den smarta taggen.
name String Namnet på smarttaggen.

Se även