SmartTagCollection

SmartTagCollection class

Representerar alla smarta taggar i cellen.

public class SmartTagCollection : CollectionBase<SmartTag>

Egenskaper

namn Beskrivning
Capacity { get; set; }
Column { get; } Hämtar kolumnen för cellsmarta taggar.
Count { get; }
Item { get; } Får enSmartTag objekt vid det specifika index
Item { get; set; }
Row { get; } Hämtar raden med cellsmarta taggar.

Metoder

namn Beskrivning
Add(string, string) Lägger till en smart tagg.
BinarySearch(SmartTag)
BinarySearch(SmartTag, IComparer<SmartTag>)
BinarySearch(int, int, SmartTag, IComparer<SmartTag>)
Clear()
Contains(SmartTag)
CopyTo(SmartTag[])
CopyTo(SmartTag[], int)
CopyTo(int, SmartTag[], int, int)
Exists(Predicate<SmartTag>)
Find(Predicate<SmartTag>)
FindAll(Predicate<SmartTag>)
FindIndex(Predicate<SmartTag>)
FindIndex(int, Predicate<SmartTag>)
FindIndex(int, int, Predicate<SmartTag>)
FindLast(Predicate<SmartTag>)
FindLastIndex(Predicate<SmartTag>)
FindLastIndex(int, Predicate<SmartTag>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<SmartTag>)
GetEnumerator()
IndexOf(SmartTag)
IndexOf(SmartTag, int)
IndexOf(SmartTag, int, int)
LastIndexOf(SmartTag)
LastIndexOf(SmartTag, int)
LastIndexOf(SmartTag, int, int)
RemoveAt(int)

Se även