SmartTagOptions

SmartTagOptions class

Representerar alternativen för den smarta taggen.

public class SmartTagOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
SmartTagOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
EmbedSmartTags { get; set; } Indikerar om smarta taggar sparas med arbetsboken.
ShowType { get; set; } Representerar showtypen för smart tagg.

Se även