SmartTagProperty

SmartTagProperty class

Representerar egenskapen för cellsmarta taggen.

public class SmartTagProperty

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; set; } Hämtar och ställer in namnet på egenskapen.
Value { get; set; } Hämtar och ställer in värdet på egenskapen.

Se även