Value

SmartTagProperty.Value property

Hämtar och ställer in värdet på egenskapen.

public string Value { get; set; }

Se även