SmartTagPropertyCollection

SmartTagPropertyCollection class

Representerar alla egenskaper för cellsmarta taggar.

public class SmartTagPropertyCollection : CollectionBase<SmartTagProperty>

Konstruktörer

namn Beskrivning
SmartTagPropertyCollection() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } Får enSmartTagProperty objekt. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namn Beskrivning
Add(string, string) Lägger till en egenskap för cellens smarta tag.
BinarySearch(SmartTagProperty)
BinarySearch(SmartTagProperty, IComparer<SmartTagProperty>)
BinarySearch(int, int, SmartTagProperty, IComparer<SmartTagProperty>)
Clear()
Contains(SmartTagProperty)
CopyTo(SmartTagProperty[])
CopyTo(SmartTagProperty[], int)
CopyTo(int, SmartTagProperty[], int, int)
Exists(Predicate<SmartTagProperty>)
Find(Predicate<SmartTagProperty>)
FindAll(Predicate<SmartTagProperty>)
FindIndex(Predicate<SmartTagProperty>)
FindIndex(int, Predicate<SmartTagProperty>)
FindIndex(int, int, Predicate<SmartTagProperty>)
FindLast(Predicate<SmartTagProperty>)
FindLastIndex(Predicate<SmartTagProperty>)
FindLastIndex(int, Predicate<SmartTagProperty>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<SmartTagProperty>)
GetEnumerator()
IndexOf(SmartTagProperty)
IndexOf(SmartTagProperty, int)
IndexOf(SmartTagProperty, int, int)
LastIndexOf(SmartTagProperty)
LastIndexOf(SmartTagProperty, int)
LastIndexOf(SmartTagProperty, int, int)
RemoveAt(int)

Se även