SmartTagSetting

SmartTagSetting class

Representerar allaSmartTagCollection objekt i kalkylbladet.

public class SmartTagSetting : CollectionBase

Egenskaper

namn Beskrivning
Item { get; } Får enSmartTagCollection objekt av index. (3 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
Add(string) Lägg till en cell smarta taggar.
Add(int, int) Lägger till enSmartTagCollection objekt till en cell.

Se även