SmartTagShowType

SmartTagShowType enumeration

Representerar showtypen för den smarta taggen.

public enum SmartTagShowType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
All 0 Indikerar att smarta taggar är aktiverade och visas
NoSmartTagIndicator 1 Indikerar att smarta taggar är aktiverade men att indikatorn inte visas.
None 2 Indikerar att smarta taggar är inaktiverade och inte visas.

Se även