Aspose.Cells.Metadata

Innehåller alla klasser av laddning och lagring av metadata för filerna.s

Klasser

Klass Beskrivning
MetadataOptions Representerar alternativen för att ladda metadata för filen.
WorkbookMetadata Representerar metadata.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
MetadataType Representerar typen av metadata.