Aspose.Cells.Metadata

Innehåller alla klasser av laddning och lagring av metadata för filerna.s

Klasser

KlassBeskrivning
MetadataOptionsRepresenterar alternativen för att ladda metadata för filen.
WorkbookMetadataRepresenterar metadata.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
MetadataTypeRepresenterar typen av metadata.