MetadataOptions

MetadataOptions class

Representerar alternativen för att ladda metadata för filen.

public class MetadataOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
MetadataOptions(MetadataType) Skapar alternativ för att ladda metadata.

Egenskaper

namn Beskrivning
KeyLength { get; set; } Nyckellängden.
MetadataType { get; } Hämtar och ställer in typen av metadata som laddas.
Password { get; set; } Representerar arbetsboksfilkrypteringslösenord.

Se även