MetadataType

MetadataType enumeration

Representerar typen av metadata.

[Flags]
public enum MetadataType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Encryption 1 Krypterar filen.
Decryption 2 Dekrypterar filen.
DocumentProperties 4 Ladda egenskaperna för filen.

Se även