Aspose.Cells.Ods

Innehåller alla klasser om Ods-filer.

Klasser

Klass Beskrivning
OdsCellField Representerar cellfältet för ods.
OdsCellFieldCollection Representerar fälten för ODS.
OdsPageBackground Representerar sidbakgrunden för ods.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
OdsCellFieldType Representerar cellfältstypen för ods.
OdsGeneratorType Representerar typen av ODS-generator.
OdsPageBackgroundGraphicPositionType Representerar positionen.
OdsPageBackgroundGraphicType Representerar typen av formateringssidabakgrund med bild.
OdsPageBackgroundType Representerar sidans bakgrundstyp för ods.