Aspose.Cells.Ods

Innehåller alla klasser om Ods-filer.

Klasser

KlassBeskrivning
OdsCellFieldRepresenterar cellfältet för ods.
OdsCellFieldCollectionRepresenterar fälten för ODS.
OdsPageBackgroundRepresenterar sidbakgrunden för ods.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
OdsCellFieldTypeRepresenterar cellfältstypen för ods.
OdsGeneratorTypeRepresenterar typen av ODS-generator.
OdsPageBackgroundGraphicPositionTypeRepresenterar positionen.
OdsPageBackgroundGraphicTypeRepresenterar typen av formateringssidabakgrund med bild.
OdsPageBackgroundTypeRepresenterar sidans bakgrundstyp för ods.