OdsCellField

OdsCellField class

Representerar cellfältet för ods.

public class OdsCellField

Egenskaper

namn Beskrivning
Column { get; set; } Hämta och ställer in kolumnindex för cellen.
CustomFormat { get; set; } Representerar det anpassade formatet för fältets värde.
FieldType { get; set; } Hämtar och ställer in typen av fält.
Row { get; set; } Hämta och ställer in cellens radindex.

Se även