Row

OdsCellField.Row property

Hämta och ställer in cellens radindex.

public int Row { get; set; }

Se även