OdsCellFieldType

OdsCellFieldType enumeration

Representerar cellfältstypen för ods.

public enum OdsCellFieldType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Date 0 Aktuellt datum.
SheetName 1 Namnet på arket.
Title 2 Namnet på filen.

Se även