OdsGeneratorType

OdsGeneratorType enumeration

Representerar typen av ODS-generator.

public enum OdsGeneratorType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
LibreOffice 0 Libre Office
OpenOffice 1 Open Office

Se även