OdsPageBackground

OdsPageBackground class

Representerar sidbakgrunden för ods.

public class OdsPageBackground

Konstruktörer

namn Beskrivning
OdsPageBackground() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Hämtar och ställer in bakgrundsfärgen.
GraphicData { get; set; } Hämtar och ställer in grafiska data.
GraphicPositionType { get; set; } Hämtar och ställer in bakgrundsgrafikpositionen.
GraphicType { get; set; } Hämtar och ställer in sidans bakgrundsgrafiktyp.
IsLink { get; } Indikerar om det är en länkad grafik.
LinkedGraphic { get; set; } Hämtar och ställer in den länkade grafiska sökvägen.
Type { get; set; } Hämtar och ställer in sidbakgrundstypen.

Se även