IsLink

Indikerar om det är en länkad grafik.

public bool IsLink { get; }

Se även