LinkedGraphic

OdsPageBackground.LinkedGraphic property

Hämtar och ställer in den länkade grafiska sökvägen.

public string LinkedGraphic { get; set; }

Se även