OdsPageBackgroundGraphicPositionType

OdsPageBackgroundGraphicPositionType enumeration

Representerar positionen.

public enum OdsPageBackgroundGraphicPositionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TopLeft 0 Överst till vänster.
TopCenter 1 Överst i mitten.
TopRight 2 Överst till höger.
CenterLeft 3 Mitten vänster.
CenterCenter 4 Center.
CenterRight 5 Mitt höger.
BottomLeft 6 Nederst till vänster.
BottomCenter 7 Nedre mitten.
BottomRight 8 Nederst till höger.

Se även