OdsPageBackgroundGraphicType

OdsPageBackgroundGraphicType enumeration

Representerar typen av formateringssidabakgrund med bild.

public enum OdsPageBackgroundGraphicType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Position 0 Ställ in bilden på specifik position.
Area 1 Sträck ut bilden.
Tile 2 Upprepa och upprepa bilden.

Se även