OdsPageBackgroundType

OdsPageBackgroundType enumeration

Representerar sidans bakgrundstyp för ods.

public enum OdsPageBackgroundType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen bakgrund.
Color 1 Formaterar bakgrunden med färg.
Graphic 2 Formaterar bakgrunden med bild.

Se även