PivotConditionFormatRuleType

PivotConditionFormatRuleType enumeration

Representerar typ av formateringsregel för pivottabellvillkor.

public enum PivotConditionFormatRuleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Indikerar att Top N villkorlig formatering inte utvärderas
All 1 Indikerar att Top N villkorlig formatering utvärderas över hela omfångsområdet.
Row 2 Indikerar att Top N villkorlig formatering utvärderas för varje rad.
Column 3 Indikerar att Top N villkorlig formatering utvärderas för varje kolumn.

Se även