PivotConditionFormatScopeType

PivotConditionFormatScopeType enumeration

Representerar PivotTable-villkorsformateringsomfångstyp.

public enum PivotConditionFormatScopeType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Data0Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de valda datafälten.
Field1Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de valda pivottabellsfältskärningarna.
Selection2Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de markerade cellerna.

Se även