PivotConditionFormatScopeType

PivotConditionFormatScopeType enumeration

Representerar PivotTable-villkorsformateringsomfångstyp.

public enum PivotConditionFormatScopeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Data 0 Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de valda datafälten.
Field 1 Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de valda pivottabellsfältskärningarna.
Selection 2 Indikerar att villkorlig formatering tillämpas på de markerade cellerna.

Se även